Langdurige GGZ blijft misschien in AWBZ


Als de financiële risico’s niet goed kunnen worden afgedekt, dan wil minister Schipper (VWS) de langdurige GGZ liever niet over laten gaan naar de Zorgvernieuwingswet. Mensen met langdurige psychische problematiek zouden dan blijven vallen onder de AWBZ. In een motie drongen de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Dijkstra (D66) er op aan dat de minister uiterlijk op 1 juli 2015 een beslissing zou nemen, maar de minister ging niet op dat verzoek in.

De kosten van langdurige zorg zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht