Lastig vallen van zieke werkneemster leidt tot billijke vergoeding bij ontbinding


Het lastigvallen van een zieke, mentaal kwetsbare werkneemster met voorstellen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst tegen de wil van werkneemster in, waarbij werkgeefster ook de re-integratieverplichtingen heeft veronachtzaamd, acht het hof een ernstige verwijtbare tekortkoming van werkgeefster jegens werkneemster. Daar dit naar het oordeel van het hof een van de belangrijkste oorzaken van het arbeidsconflict is, acht zij een billijke vergoeding van € 15.000 gerechtvaardigd.

Feiten
Werkneemster is in 1988 bij (de rechtsvoorganger van) werkgeefster in dienst getreden en sinds 1 november 2009…

Verder lezen
Terug naar overzicht