Latente bestemmingswijzigingswinst meenemen bij de waardebepaling (1997.20.3235)


Een landbouwer heeft grond gekocht waarvan in 1986 wordt vastgesteld dat deze in aanmerking kan komen voor ontwikkeling tot bedrijfsterrein. De gemeente gaat de mogelijkheden hiertoe onderzoeken. Volgens het Hof bestaat er per 31 maart 1986 (de datum uit de overgangsregeling van artikel 70 Wet IB) een latente bestemmingswijzigingswinst. Het ontbreken op die datum van de zekerheid over de wijziging verhindert niet een meerwaarde boven de waarde in het economisch verkeer bij voortgezette agrarische bestemming. Deze meerwaarde valt nog onder de vrijstelling.

Hof Den Haag; 11 december…

Verder lezen