Latere aanvang hogerberoepstermijn door onjuiste bekendmaking rechtbankuitspraak


Samenvatting

De uitspraak van de rechtbank is gedaan en verzonden op 11 december 2007. Het hogerberoepschrift van belanghebbende is op 28 januari 2008, derhalve na het verstrijken van de zeswekentermijn, bij het hof ingekomen. Voor het hof stelt belanghebbende dat de uitspraak van de rechtbank niet op de juiste wijze is bekendgemaakt. De uitspraak is namelijk verzonden naar het kantoor van de gemachtigde in Z in plaats van het kantoor te Y. Het hof gaat hierin mee. Dit betekent dat de hogerberoepstermijn pas is aangevangen op de dag van ontvangst door belanghebbende of haar gemachtigde. Gelet hierop is het hoger beroep tijdig ingediend, aldus het hof.

Verder lezen
Terug naar overzicht