‘Law and order’ tijdens de algemene vergadering (2001.02.2008)


De statuten van verenigingen bieden veelal voorzieningen betreffende verschil van inzicht over het te voeren beleid, in geval van tegenstrijdig belang van de leden of voor de gevallen dat er sprake is van een conflict met het bestuur, maar juist niet in vraagstukken die de vergaderorde betreffen. De vereniging is gebaat bij kwalitatief goede besluitvorming. Aan dit algemeen belang kan soms het individueel belang ondergeschikt zijn Een te objectiveren algemeen belang als maatstaf biedt in de praktijk een beter toetsingscriterium voor de beoordeling van structuur- en ordevraagstukken dan een te…

Verder lezen