Leasebedrijf verkoopt auto aan werknemers; geen product uit eigen bedrijf


Samenvatting

X BV heeft een leasebedrijf. X BV verkoopt soms na afloop van de leaseperiode auto's aan haar personeel met een korting. De korting wordt door X BV niet aangemerkt als loon, met een beroep op resolutie gepubliceerd in BNB 1988/315. Volgens de Hoge Raad heeft het hof de resolutie terecht niet toegepast, nu de auto's in de onderneming van X BV tijdens de leaseperiode de functie van bedrijfsmiddel vervullen en derhalve niet als producten uit het bedrijf van de werkgever kunnen worden aangemerkt.

Feiten

De Hoge Raad heeft de feiten als volgt vastgesteld.

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. Belanghebbende houdt zich, voorzover thans van belang, bezig met leasing en verhuur van personen- en bedrijfsauto's. Na afloop van de leaseperiode verkoopt belanghebbende de door haar teruggenomen auto's. Bij verkoop aan een werknemer van belanghebbende verleent zij - ten hoogste eenmaal per jaar - een korting van f 500,-- op de prijs die zij bij verkoop aan een derde in rekening zou hebben gebracht. Deze prijs is ongeveer gelijk aan de handelsprijs en wordt door belanghebbende zelf bepaald.

Geschil

In geschil is de vraag of de verkochte auto's kunnen worden aangemerkt als producten uit eigen bedrijf zodat een beroep op de resolutie van 19 augustus 1988, DB88-3351 (BNB 1988/315) gedaan kan worden.

Rechtsoverwegingen

3.1 (...)

3.2 Het Hof heeft geoordeeld dat de auto's niet kunnen worden aangemerkt als producten uit het bedrijf van de werkgever in de zin van punt 4 van de Resolutie van 14 mei 1986…

Verder lezen
Terug naar overzicht