Leeftijds- en pensioenontslag

Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege als werknemer de leeftijd bereikt die is opgenomen in een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst. Deze leeftijd mag niet discriminatoir zijn. Werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder redelijke grond zodra werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (art. 7:669 lid 4 BW). Als een arbeidsovereenkomst is aangegaan nadat werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, is voor ontslag opzegging (met instemming) of ontbinding nodig. Voor de AOW-gerechtigde werknemer gelden afwijkende termijnen met betrekking tot herplaatsing, ketenregeling, opzegtermijn en de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Ook gelden uitzonderingen voor de Ragetlie-regeling, aanzegverplichting, transitievergoeding en opzegverboden.

Uitgelicht

Volledige transitievergoeding ook vlak voor pensioengerechtigde leeftijd (Stichting KSvVO/Werknemer)
Ook als werknemer bijna pensioengerechtigd is, is werkgever de volledige transitievergoeding verschuldigd. De wetgever heeft dit duidelijk voorzien en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is dit niet onaanvaardbaar. Werkgever kan werknemer in…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Einde van rechtswege

Collectieve arbeidsovereenkomst

Opzegverboden

Aanzegging

Herplaatsing

Opzegtermijnen

Ketenregeling

Billijke vergoeding

Verwachte ontwikkelingen

Transitievergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht