Legaat vrij van recht niet altijd fiscaal voordelig


X erft in het jaar 2000 de nalatenschap van haar tante. Het testament bevat verschillende legaten met een totale omvang van ƒ 64.800. Deze legaten dienen vrij van rechten en kosten te worden uitgekeerd. De inspecteur heeft de erfrechtelijke verkrijging waarover X successierecht is verschuldigd als volgt berekend.

Zuiver saldo nalatenschap ƒ786.020
Af: legaten ƒ 64.800
Af: primair recht over legaten ƒ 25.392 (meeste legaten zijn belast tegen 41%)
Successierechtelijke verkrijging X ƒ695.828

Omdat X als nicht…

Verder lezen