Legitieme en stief(klein)kinderen (2010.5.2002)


In de rechtsvragenrubriek van het WPNR gaat Van Mourik in op de volgende casus. Erflater (weduwnaar) benoemde bij testament in 1995 zijn zoon, stiefzoon en drie stiefkleinkinderen tot erfgenamen tezamen en voor gelijke delen. Erflater overlijdt in 2004, nadat hij in 1996 aan stiefzoon en de drie stiefkleinkinderen ieder 45.000 euro heeft geschonken. Bij de afwikkeling van de nalatenschap ontstaat verschil van inzicht of de schenkingen op de voet van art. 4:67 sub a BW bij de berekening van de legitieme in aanmerking…

Verder lezen
Terug naar overzicht