Legitieme niet in strijd met EVRM, verwerping erfenis was geen gift


De moeder van X en Y is overleden. Omdat X bij testament is onterfd, heeft zij een beroep gedaan op de legitieme portie. Naar aanleiding hiervan stelt Y onder meer voor de rechtbank dat de regeling inzake de legitieme portie in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM.

Naar het oordeel van de rechtbank houdt de regeling van de legitieme portie een beperking van de testeervrijheid in die in het algemeen belang is toegestaan. Het algemeen belang dat met de legitieme portie wordt gediend, bestaat hierin…

Verder lezen
Terug naar overzicht