Legitimaris krijgt machtiging om bankbescheiden op te vragen


Uit het huwelijk tussen M en V zijn twee kinderen geboren: dochter D en zoon Z. In 2006 overlijdt V. In 2012 overlijdt M, die in zijn testament Z heeft benoemd tot zijn enige erfgenaam. Om de hoogte van haar legitieme portie in de nalatenschap van M vast te stellen, wil D inzage krijgen in de bankafschriften van M, maar Z weigert dit.

De rechtbank overweegt als volgt. Krachtens artikel 843a Rv kan hij die daarbij rechtmatig belang heeft op zijn kosten inzage, afschrift of…

Verder lezen
Terug naar overzicht