Leidt mislukken hypotheekconstructie tot schade voor curator en aandeelhouder?


De curator in het faillissement van UDI, en de vennootschap BOE, de meerderheidsaandeelhouder van UDI, stellen dat de gelieerde vastgoedvennootschap Alstec hen schade heeft berokkend. Alstec heeft ten onrechte geweigerd om een hypotheekrecht ten behoeve van de bank te verstrekken op haar panden, waardoor de bank een financiële injectie in UDI heeft geweigerd. De rechtbank ziet niet in dat Alstec zich verplicht had tot het verlenen van de hypotheek. Ook het causale verband met de schade ontbreekt, nu niet valt in te zien hoe UDI zich uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht