Lening afgesloten ná verbouwing kwalificeert toch als eigenwoninglening (2006.12.3223)


X is in 1997 begonnen met verbetering en onderhoud aan zijn eigen woning. De uitgaven financiert hij voorshands uit privé-middelen. In 1998 sluit hij een hypothecaire lening bij een bank. De verbouwing is op dat moment al een eind gevorderd. In geschil is of de rente op de hypothecaire lening volledig aftrekbaar is in 1998. De inspecteur meent dat een causaal verband ontbreekt tussen de hypothecaire lening en de verbouwingskosten die X al had gemaakt vóór het afsluiten van de lening. De Hoge Raad oordeelt echter dat…

Verder lezen