Lening voor betaling successierecht door buitenlands belastingplichtige: rente niet aftrekbaar (vervolg)


Verwijzing

(FBN 1994, 93)

Het Hof Den Bosch (Notafax 108) is van oordeel dat een buitenlands belastingplichtige voor de inkomstenbelasting geen recht heeft op aftrek van rente ter zake van een hypothecaire lening die is aangegaan om de aanslag voor het recht van successie te betalen. De aanslag is opgelegd wegens de verkrijging van een aandeel in een nalatenschap, waartoe in Nederland gelegen onroerende zaken behoren. Het successierecht is niet verschuldigd om de onroerende zaken te verkrijgen.

De Hoge Raad heeft deze uitspraak bevestigd. Successierecht…

Verder lezen