Let goed op de formulering bij een herroepelijke schenking! (2006.09.2227)


Sinds 1 januari 2003 kan een schenking worden herroepen indien de bevoegdheid daartoe is bedongen. De herroeping kan worden geformuleerd als een ontbindende voorwaarde. In dat geval keert het geschonken goed door de vervulling van de voorwaarde weer terug in het vermogen van de schenker. Een andere mogelijkheid is dat de herroeping slechts leidt tot een persoonlijke verplichting tot teruggave van het geschonken goed of vergoeding van de prestatie. Dit laatste zal de voorkeur hebben indien bijvoorbeeld een onroerende zaak wordt geschonken.

Het beding van herroepelijkheid is volgens Stollenwerck een…

Verder lezen