Let op art. 10 SW bij verhoging rente over onderbedelingvordering! (2006.18.3251)


Martens bespreekt aan de hand van een aantal casusposities de gevolgen van een nadere renteafspraak tussen de erfgenamen bij de wettelijke verdeling en een OBV.

Wanneer de wettelijke verdeling van kracht is, is de langstlevende ouder een inflatiecorrectie (voor zover de wettelijke rente hoger is dan 6%) verschuldigd over de vorderingen van de kinderen. Hoewel de rente over de vorderingen aldus kan fluctueren, worden deze voor de heffing van successierecht gewaardeerd alsof er géén rente is overeengekomen (art. 21 lid 10 SW). Het gevolg hiervan is…

Verder lezen