Levenseindekliniek weer berispt vanwege onzorgvuldigheid


De Levenseindekliniek is opnieuw berispt wegens onzorgvuldig handelen bij het verlenen van euthanasie aan een negentigjarige vrouw. Het is de vierde keer in een jaar tijd dat de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie de Levenseindekliniek op de vingers tikt vanwege een onzorgvuldige afweging door de euthanasiearts. Het heeft overigens nog niet geleid tot een gerechtelijke vervolging. De Levenseindekliniek zou graag van de term 'onzorgvuldig' af willen. Het gaat volgens de kliniek eerder om procedurele onvolkomenheden.  
In de laatste casus gaat het om een hoogbejaarde patiënte die kampte met een toenemend aantal gezondheidsklachten. Ze zag slecht, at nauwelijks meer vanwege darmproblemen, sliep slecht vanwege rugpijn en kon het huis niet meer uit. Ze zag af van verdere behandeling en ervoer haar situatie als uitzichtloos. De vrouw had haar huisarts herhaaldelijk om euthanasie gevraagd. Die verwees haar naar de Levenseindekliniek, omdat hij vond dat er geen sprake was van terminaal lijden. In de Levenseindekliniek werd vastgesteld dat de vrouw een "vrijwillig en weloverwogen verzoek" tot euthanasie had gedaan, maar de tweede arts die er volgens de regels werd bijgehaald, vond dat er een geriater moest worden ingeschakeld. Toen de patiënt zich hiertegen verzette, concludeerde ook de tweede arts, "na aanvankelijke aarzeling", dat aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan. De toetsingscommissie is van mening dat de Levenseindekliniek zich te snel heeft neergelegd bij de weigering om een geriater te betrekken in de casus.
 
Bron: www.nos.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht