Levering van bedrijfsloods vindt plaats na meer dan twee jaren na eerste ingebruikname


Samenvatting

In deze zaak is in geschil of de levering van een perceel grond met een daarop gebouwde bedrijfsloods vrijgesteld is van omzetbelasting. De grond is aangekocht op 4 april 1995 en op 20 augustus 1996 is begonnen met de bouw van de loods. Het hof hecht geloof aan de verklaringen van belanghebbende dat de grond direct na aankoop, en de loods een half jaar na aanvang van de bouw, voor bedrijfsdoeleinden in gebruik zijn genomen. De inspecteur heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaakt. In het midden kan blijven op welk moment de in de loods gebouwde kantoorruimte in gebruik is genomen, nu het beschikbaar zijn van een kantoorruimte niet van doorslaggevende betekenis was voor het doel waarvoor de loods is gebouwd, te weten de stalling van bedrijfswagens. Nu de levering van de grond met de loods heeft plaatsgevonden op 17 december 1999 en derhalve meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming zijn verstreken is de levering vrijgesteld van omzetbelasting.

Het hof bevestigt de uitspraak van Rechtbank Breda.

(Hoger beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht