Levering vrij van BTW wegens gehele sloop


Voor de beantwoording van de vraag of de levering van een onroerende zaak door een ondernemer van rechtswege is belast met omzetbelasting, moet worden vastgesteld of het gaat om de levering van een gebouw of onbebouwde grond. De levering van een gebouw is vrijgesteld van omzetbelasting tenzij sprake is van een nieuw vervaardigde onroerende zaak.

De levering van onbebouwde grond is belast met omzetbelasting, mits deze grond kwalificeert als bouwterrein. Daarvan is onder meer sprake als met het oog op de bebouwing van de grond bewerkingen hebben plaatsgevonden of als…

Verder lezen