Licht de cliënt in over de successiegevolgen van de partnerverklaring!


Aan veel hypothecaire geldleningen wordt een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Mocht de schuldenaar tijdens de looptijd van de lening komen te overlijden, dan zal de verzekering tot uitkering komen waarmee de geldlening (deels) kan worden afgelost. Meestal verlangt de bank dat de polis aan haar wordt verpand waarna zij zichzelf als eerste begunstigde aanwijst. Bij overlijden komt de uitkering dan in feite terecht in de nalatenschap (of ontbonden huwelijksgemeenschap). De bank keurt evenwel ook vaak goed dat wordt gewerkt met een weduweverklaring. In dat geval komt de uitkering…

Verder lezen