Lidmaatschap zonder uitdrukkelijk toelatingsbesluit? (2007.46.2002)


In 1967 is de Vereniging Oud Volendam (V) opgericht. In de ledenvergadering van 20 maart 1967 zijn de niet notarieel verleden statuten vastgesteld. De vereniging is niet ingeschreven. Aan de leden wordt jaarlijks na betaling van de contributie een bewijs van lidmaatschap verstrekt. De leden ontvangen jaarlijks een door V uitgegeven premiefoto. Ook belangstellenden kunnen deze foto tegen betaling verwerven. In 2003 ontstaat er een onoplosbaar conflict rond V. Op 23 februari 2004 hebben X c.s. V doen inschrijven in het register van…

Verder lezen