Lijfrente-uitkering belast bij man, ondanks dat de uitkering aan zijn vrouw toekwam (2011.30.3004)


X heeft in 1986 bij een verzekeringsmaatschappij een (pré-Brede Herwaardering) kapitaalverzekering afgesloten met lijfrenteclausule. Bij expiratie van de polis in 2004 heeft hij ervoor gekozen de lijfrentetermijnen te laten toekomen aan zijn echtgenote (haar IB-tarief is 42%, terwijl zijn eigen tarief 52% is). De inspecteur is het niet eens met deze toerekening. Hij is van mening dat de lijfrentetermijnen in casu bij het inkomen van X moeten worden geteld. 
Het hof volgt de inspecteur. In het onderhavige geval is het inderdaad…

Verder lezen
Terug naar overzicht