Lijfrenteverzekeringen: keuzes die moeten worden gemaakt (2002.02.3006)


In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van de invoering van de Wet IB 2001 voor reeds op 31 december 2000 bestaande lijfrenteverzekeringen.

In beginsel mag iedere belastingplichtige een bedrag van ƒ 2.283 in mindering brengen op het inkomen. Deze zogenoemde basisruimte is niet overdraagbaar en moet worden verminderd met het bedrijfsspaargeld dat is aangewend voor een vrijwillige eigen bijdrage in een pensioenregeling. Wanneer er sprake is van een pensioentekort kan de jaarruimte worden benut. De reserveringsruimte geeft de belastingplichtige de mogelijkheid de jaarruimte in…

Verder lezen