Listeria in de vissector


In een brief aan de Tweede Kamer beantwoordt minister Schipper van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, vragen vanuit verschillende Tweede Kamerfracties over de problematiek met de Listeria-bacterie in visverwerkende bedrijven.

Aan de orde komt onder meer de daadkracht van de NVWA, waarbij de minister aangeeft dat zij in oktober 2015 een verscherping van het interventiebeleid heeft aangekondigd en dat de NVWA momenteel werkt aan de invulling daarvan. Er is onvoldoende reden geweest om bedrijven te sluiten. Wel is de verplichting opgelegd de houdbaarheidstermijn van een aantal producten te verkorten. Voor het toezicht op visverwerkende bedrijven is dit jaar 9 fte beschikbaar.

Moeten of kunnen consumenten uit de risicogroepen door middel van etikettering voor bepaalde producten gewaarschuwd worden? De minister geeft aan dat dit onderdeel is van de voorlichting van het Voedingscentrum.

Opmerkelijk is dat de minister aangeeft dat de consument moet kunnen vertrouwen op de uiterste houdbaarheidsdatum, terwijl op de producten de vermelding ‘tenminste houdbaar tot’ wordt gebruikt, die feitelijk de minimale houdbaarheid aangeeft.
 

Kamerstuk; Kamervragen, 24 maart 2016
Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerfracties over Listeria bij visverwerkende bedrijven

 

Verder lezen
Terug naar overzicht