Loon

Werknemer krijgt loon voor de arbeid die hij heeft verricht. Het recht op loon en de hoogte daarvan zijn vaak omschreven in de arbeidsovereenkomst of cao. Loon is een primaire arbeidsvoorwaarde. Het is een van de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Wetten kennen verschillende loonbegrippen: het loon voor de berekening van de transitievergoeding is bijvoorbeeld anders dan het sociaal verzekeringsloon. Lees meer voor een antwoord op vragen als: moet werkgever overuren betalen? Wat mag hij verrekenen met het loon? Heeft werknemer recht op loon bij ziekte? De hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’ wordt aangepast tot: ‘geen arbeid, wel loon, tenzij…’. Welke gevolgen heeft dat?

Uitgelicht

Loondoorbetalingsverplichting in periode tussen ontslag en einddatum (Werknemer/Wilco B.V.)
De uitspraak van de rechter in eerste aanleg komt in beginsel niet voor risico van werkgever. Andere situatie dan schorsing, zodat artikel 7:627 en 7:628 ander gevolg hebben…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Aanzegplicht werkgever

Boetebeding

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Termijnen in het arbeidsrecht

Transitievergoeding

Uitzendovereenkomst

Werknemersaansprakelijkheid

Wijzigen arbeidsvoorwaarden

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Instemmingsrecht ondernemingsraad

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Ziektewet

Werkeloosheidswet

Arbeidsongeschiktheid na ziekte WIA

Wet arbeid en zorg

Arbeidsongeschiktheid

Loon bij ziekte

Re-integratie zieke werknemer

Ketenregeling

Correcte eindafrekening

Opzegging door werknemer

Verder lezen
Terug naar overzicht