Loon bij ziekte

Is werknemer arbeidsongeschikt, dan moet werkgever het loon gedurende maximaal 104 weken doorbetalen. Werknemer heeft hier geen recht op als hij zijn re-integratieverplichtingen zonder deugdelijke grond niet nakomt of zich niet houdt aan de controlevoorschriften. In dit onderwerp komt aan bod wanneer sprake is van overtreding van de re-integratieverplichtingen en wat wordt verstaan onder controlevoorschriften. Daarnaast wordt behandeld welke sanctie werkgever mag opleggen: een loonstopzetting of een loonopschorting, en wat het verschil tussen beide sancties is. Ook wordt ingegaan op de vraag wat de hoogte is van het loon dat werkgever moet doorbetalen en de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie).

Uitgelicht

Werknemer had opnieuw ziek moeten melden (Werknemer/Teamflex)
Uitzendwerkgever hoeft geen achterstallig loon of ziektewetuitkering te betalen. Uit het rapport van de bedrijfsarts volgt dat zowel de bedrijfsarts als werknemer er vanuit gingen dat hij binnen een paar dagen hersteld zou zijn. Dit heeft…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsongeschiktheid na ziekte

Re-integratie

Ziektewet

Loon

Oproepovereenkomst

Wet arbeid en zorg

Verwachte ontwikkelingen

Arbeidsongeschiktheid

Leeftijdsontslag en pensioenontslag

Ontslag langdurig arbeidsongeschikt

Privacy op de werkvloer

Gelijke behandeling

Opzegverboden

Ontslag op staande voet

Verder lezen
Terug naar overzicht