Loondoorbetaling bij ziekte door alcoholverslaving


Werknemer meldt zich bij werkgever (Lidl) ziek. Dezelfde dag wordt werknemer opgenomen in een kliniek in verband met verslavingsproblematiek. Lidl zet vervolgens de loonbetaling stop omdat een verslaving als gevolg waarvan iemand ziek is geworden en niet kan werken opzet, althans ernstige mate van schuld, oplevert. Toepasselijkheid van artikel 7:629 BW. Heeft werknemer recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, of niet? Aanvullende werking redelijkheid en billijkheid?

Feiten
Werknemer is op 7 december 2015 in dienst getreden bij Lidl voor 40 uur per week…

Verder lezen
Terug naar overzicht