Loondoorbetaling na twee jaar ziekte op grond van goed werkgeverschap


In het arrest Kummeling/Oskam heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het wettelijk stelsel van art. 7:629 en art. 7:658a BW met zich meebrengt dat de werkgever in beginsel niet gehouden is om na de verplichte loondoorbetalingsperiode van 104 weken loon door te betalen aan de zieke werknemer. Ook art. 6:248 lid 1 BW, de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid, breng dat niet mee. Na twee jaar houdt het met andere woorden op. Er kan echter wel een…

Verder lezen
Terug naar overzicht