Maatregelen tegen vogelgriep in Hongarije, Nederland, Duitsland en Oostenrijk


Staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft een regeling getroffen tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep. De wijziging betreft drie nieuwe definities en een viertal nieuwe artikelen.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1968 van 10 november jl. is vastgesteld naar aanleiding van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Hongarije. Richtlijn 2005/94/EG bevat maatregelen inzake het toezicht op en de vroegtijdige detectie van aviaire influenza. De richtlijn voorziet in de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden bij een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza. Sinds het Uitvoeringsbesluit is vastgesteld, heeft Hongarije de Commissie in kennis gesteld van nieuwe uitbraken buiten de gebieden die in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen. Deze bijlage moet worden gewijzigd om de nieuwe beschermings- en toezichtsgebieden op te nemen.

Ook worden er maatregelen vastgesteld in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Duitsland en Oostenrijk. Deze twee landen hebben de Europese Commissie in kennis gesteld van een aantal uitbraken van deze vogelgriep op hun grondgebied. Beide landen hebben de vereiste maatregelen genomen, waaronder de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden. Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, moeten deze beschermings- en toezichtsgebieden snel op het niveau van de Unie worden omschreven.

 

Staatscourant 2016, 62786
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 november 2016, nr. WJZ/16175415, tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016

Publicatieblad EU L 310 van 17 november 2016, p. 69
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2010 van de Commissie van 16 november 2016 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1968 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Hongarije

Publicatieblad EU L 310 van 17 november 2016, p. 73
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2011 van de Commissie van 16 november 2016 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Duitsland

Publicatieblad EU L 310 van 17 november 2016, p. 81
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2012 van de Commissie van 16 november 2016 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Oostenrijk

Verder lezen
Terug naar overzicht