Machtiging aan stichting tot omzetting in zelfstandig onderdeel van kerkgenootschap


Op 13 september 1982 is de Stichting tot Hulpverlening in Bijzondere Noden der Gereformeerde Gemeenten opgericht. Op 18 september 2013 heeft de Generale Synode besloten om de Stichting te erkennen als zelfstandig onderdeel van het Kerkgenootschap. Bij besluit van 27 november 2014 heeft het bestuur van de Stichting besloten om de rechtsvorm van de Stichting om te zetten in een zelfstandig onderdeel van het Kerkgenootschap en om de statuten te wijzigen. De rechtbank verleent machtiging.

Oordeel rechtbank
Ingevolge art. 2:18 BW kan een rechtspersoon zich met inachtneming van…

Verder lezen
Terug naar overzicht