Machtiging tot binnentreden woonwagen, ABRvS 12 november 2014, zaaknummer 201403136/1/A3


De burgemeester heeft twee toezichthouders van de gemeente Waalre een machtiging verleend om zonder toestemming van de bewoners binnen te treden in de woonwagen op standplaats X te Waalre. Het binnentreden was, zo blijkt uit het bestreden besluit, volgens de burgemeester noodzakelijk vanwege het vermoeden van een brandgevaarlijke situatie en het vermoeden dat de woonwagen is gebouwd en/of uitgebreid in afwijking van de verleende bouwvergunning. Deze vermoedens van overtredingen van de Woningwet en de Wabo zijn gebaseerd op signalen die de gemeente ontving over het woonwagencentrum aan de Broekweg…

Verder lezen
Terug naar overzicht