Machtiging uithuisplaatsing ondanks ontbreken zorgcontract


Over de minderjarige bestaan ernstige zorgen, waardoor een ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing noodzakelijk wordt geacht. De juiste behandelplek voor de minderjarige is echter niet beschikbaar door het ontbreken van een zorgcontract. De rechtbank stelt vast dat het ontbreken van het zorgcontract een juiste plaatsing niet langer in de weg mag staan.

De feiten
Uit V is in 1999 dochter D geboren, over wie V het eenhoofdig ouderlijk gezag uitoefent. D woont bij V.

Het verzoek
De Raad voor de Kinderbescherming verzoekt de rechtbank D onder toezicht te stellen…

Verder lezen
Terug naar overzicht