Machtiging voor reële executie op grond van artikel 3:299 BW


Na de ontbinding van een energieleveringscontract wil  netbeheerder Enexis gas en elektra afsluiten op het adres van geïntimeerde. De voorzieningenrechter heeft Enexis geen machtiging hiervoor verleend. Enexis voert in hoger beroep met succes twee grieven aan. Het hof verleent Enexis machtiging om gas en elektriciteit waarvoor geen leveringsovereenkomst meer bestaat af te sluiten, ook zonder medewerking van de bewoner. Het zelfstandig en geforceerd binnentreden van die woning valt niet onder de gevraagde machtiging. Geïntimeerde wordt veroordeeld de werkzaamheden te gedogen.

Op grond van het bepaalde in art…

Verder lezen
Terug naar overzicht