Machtiging woningbedrijf tot binnentreden door hof alsnog verleend


Partijen hebben een overeenkomst gesloten in het kader waarvan Woningbedrijf Velsen bepaalde voorzieningen levert aan geïntimeerde ten behoeve van de woning van geïntimeerde. Deze voorzieningen bestaan uit warmte voor ruimteverwarming, koude voor ruimtekoeling en de levering van warm en koud tapwater. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Woningbedrijf Velsen van toepassing. Het geschil draait om de afsluiting van de voorzieningen in verband met een betalingsachterstand. Het woningbedrijf heeft een machtiging gevorderd om de woning te mogen binnentreden.

De vordering van het woningbedrijf om een machtiging tot het

Verder lezen
Terug naar overzicht