Mag een derde de makelaar in onroerend goed als gevolmachtigde beschouwen? (1998.20.2690)


Dammingh bespreekt de vraag of een aan een makelaar verstrekte bemiddelingsopdracht een volmacht inhoudt om de opdrachtgever in rechte te vertegenwoordigen. Daartoe bespreekt hij achtereenvolgens de inhoud van de aan de makelaar verstrekte opdracht; het ontbreken van een (toereikende) volmacht; de makelaar en art. 3:61 lid 2 BW; HR 7 februari 1997, Notafax 1997, 50; de begrippen 'bieding' en 'aanbod'. Zijn conclusie is dat in beginsel de vraag ontkennend moet worden beantwoord.

Zie ook J.G. …

Verder lezen