Makelaarscourtage na intrekking bemiddelingsopdracht


X sluit met makelaar M een bemiddelingsovereenkomst voor de verkoop van zijn woning. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden (AV) van de NVM van toepassing. X zegt de overeenkomst op. Enkele maanden daarna verkoopt X zijn woning. M doet een beroep op artikel II-16 AV. Op grond hiervan is de opdrachtgever eveneens courtage verschuldigd indien een verkoopovereenkomst tot stand komt na het einde van de opdracht, maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II-7 of verband houdt met dienstverlening…

Verder lezen