Man gebonden aan brieven die in het kader van echtscheiding zijn geschreven


M en V zijn sinds 1972 met elkaar getrouwd. In de huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen, maar hieraan is nooit uitvoering gegeven. In 1991 ontstaat een breuk in de relatie. Op 11 augustus 1991 schrijft M aan V dat in geval van een echtscheiding het aanwezige vermogen zal worden verdeeld alsof hij in gemeenschap van goederen was gehuwd. Vervolgens schrijft M op 12 december 1991 onder meer aan V dat hij zonder tegenbericht ervan uitgaat dat V de echtelijke woning (die eigendom is van M) toegescheiden…

Verder lezen