Man-vrouwmaatschap in casu niet erkend (1995.3368)


X is huisarts. Zijn echtgenote Y, een gediplomeerd huisartsassistente, is al jaren werkzaam in de praktijk van X. Zij stellen dat met ingang van 1990 door hen een maatschap is aangegaan. Hof en Hoge Raad oordelen dat nu het maatschapscontract niet is getekend en niet is geregistreerd en nu over de (huwelijks)vermogensrechtelijke en erfrechtelijke gevolgen van het aangaan van een maatschap tussen de echtelieden niet met deskundigen zoals een notaris overleg is gevoerd, moet worden aangenomen dat tussen X en Y in 1990 geen bindende maatschapsovereenkomst…

Verder lezen