Mandeligheid bij integraal waterbeheer (1998.38.2833)


In zijn bijdrage belicht de schrijver de juridische figuur mandeligheid als doelmatige constructie om de belangen van de bij een onroerende zaak betrokken partijen duurzaam en flexibel te regelen met voldoende zeggenschap voor betrokkenen. Dit gebeurt aan de hand van de praktijksituatie zoals die zich in het kader van integraal waterbeheer tussen waterschappen enerzijds en (agrarische) grondeigenaars anderzijds voordoet.

M.M.J.L. Willems

WPNR 1998/6324 blz. 521

Verder lezen