Maritaal beslag en maatschapsvermogen (2013.12.2005)


De uitspraak van het hof Arnhem 25 september 2012, LJN BX9935, brengt volgens de wenk onder deze uitspraak nog eens onder de aandacht dat men, alvorens maritaal beslag te leggen, goed moet bekijken of de goederen waarop men beslag wenst te leggen daadwerkelijk tot de gemeenschap van goederen behoren. Ten aanzien van goederen die op het moment van de beslaglegging niet tot de gemeenschap behoren, treft het maritaal beslag geen doel (art. 705 Rv).
In dit geval zou een aantal onroerende zaken niet langer tot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht