Marktmanipulatie - rechter beoordeelt publicatiebesluit AFM


Bij besluit van 7 juli 2014 heeft de AFM aan verzoeker een bestuurlijke boete van € 500.000 opgelegd wegens overtreding van art. 5:58 lid 1 aanhef en onder a en b Wft. De AFM heeft besloten het besluit openbaar te maken ex art. 1:97 Wft. Tegen dat besluit heeft verzoeker bezwaar gemaakt. Ook heeft verzoeker de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Ter beantwoording van de vraag of aanleiding bestaat de beslissing tot openbaarmaking als bedoeld in art. 1:97…

Verder lezen
Terug naar overzicht