Naar de inhoud

Massa-immigratie en het internationaal privaatrecht

1. Migratiestromen

In de eerste weken van 2016 zijn volgens de gegevens van de International Organization for Migration (IOM) ruim 76.000 mensen naar Europa gekomen, waarvan 70.000 via Griekenland.2 In 2015 hebben iets meer dan 1.000.000 mensen hun toevlucht tot Europa gezocht, waarvan ongeveer 57.000 een asielaanvraag in Nederland hebben gedaan. De website van de IOM geeft verder inzicht in de migratiestromen tussen de landen. Wie op de wereldkaart Nederland aanklikt, leest dat in Nederland in 2013 10,43% van de totale bevolking migrant is, hetgeen neerkomt op ongeveer 1.7 miljoen inwoners. Hierbij moet worden aangetekend dat de IOM een ruim begrip ‘migrant’ hanteert en daaronder verstaat een ieder die ten minste één jaar in een ander land verblijft dan het land van zijn of haar oorsprong.3 De meeste migranten die hun weg naar Nederland hebben gevonden, komen uit Turkije, Suriname, Marokko en Indonesië. Voor de migratiestroom vanuit Nederland stond de teller van de IOM in 2013 op 993.000 Nederlanders die als migrant in andere landen verblijven.4 Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft in zijn cijfers aan dat in 2014 meer dan 147.000 mensen uit Nederland emigreerden, terwijl iets meer dan 182.000 personen zich in Nederland als immigrant vestigden.5

De migratiestroom heeft consequenties, niet alleen op economisch, sociaal en cultureel gebied, maar ook op het terrein van het recht. Van de problematiek van Syrische kindbruiden tot het vierjarige Afghaanse meisje Kalma, waarvan de ouders aan wie een verblijfsvergunning was geweigerd zich tot de voorzieningenrechter…