Mede-erfgenaam kreeg geen WOZ-beschikking krachtens artikelen 26 en 28 Wet WOZ


X heeft in 2012 met anderen een woning geërfd. In 2016 verzoekt zij de gemeente om (op grond van artikel 26 en 28 Wet WOZ) ten aanzien van de woning een WOZ-beschikking af te geven voor het jaar 2012 en 2013. De gemeente wijst het verzoek af. X gaat in beroep.

Ten aanzien van het jaar 2012 overweegt de rechtbank dat de gemeente, naar aanleiding van een bezwaarschrift van de executeur, in juli 2012 een WOZ-beschikking heeft verzonden, geadresseerd aan de executeur

Verder lezen
Terug naar overzicht