Mede-erfgenaam kreeg geen WOZ-beschikking krachtens artikelen 26 en 28 Wet WOZ


X heeft in 2012 met anderen een woning geërfd. In 2016 heeft X de gemeente verzocht om ten aanzien van de woning een voor bezwaar vatbare beschikking af te geven voor het jaar 2012 en 2013 op grond van artikel 26 Wet WOZ respectievelijk artikel 28 Wet WOZ.

Volgens de Rechtbank heeft de gemeente het verzoek voor beide jaren terecht afgewezen. Ten aanzien van het jaar 2012 overweegt de Rechtbank onder meer dat de gemeente naar aanleiding van een bezwaarschrift van de executeur in juli 2012 een WOZ-beschikking heeft verzonden

Verder lezen