Mede-erfgenamen hadden om een eigen WOZ-beschikking moeten verzoeken


Drie erfgenamen hebben beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar van de gemeente inzake de WOZ-waarde van een woning die onderdeel uitmaakt van de nalatenschap.

Volgens de rechtbank is het beroep van twee van de drie erfgenamen niet-ontvankelijk, omdat zowel de uitspraak op bezwaar als de waardebeschikking slechts is gericht aan één erfgenaam. Ingevolge artikel 30 lid 1 Wet WOZ jo. artikel 26a AWR kan uitsluitend beroep worden ingesteld door de belanghebbende tot wie de beschikking zich richt. Dat betekent dat alleen de betreffende erfgenaam beroep…

Verder lezen
Terug naar overzicht