Mededeling in het kader van Richtlijn 97/23/EG inzake drukapparatuur


De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd met verwijzingen naar geharmoniseerde normen voor drukapparatuur en geharmoniseerde ondersteunende normen voor materialen die bij de productie van drukapparatuur worden gebruikt.

Publicatieblad EU C 313 van 12 september 2014, p. 53

Mededeling 2014/C 313/02 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

Verder lezen
Terug naar overzicht