Naar de inhoud

Mededelingen

Molengraaff prijs 2016

Ter bevordering van het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privaatrecht looft het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht) jaarlijks de Molengraaff Prijs uit.

Kandidaten voor de prijs zijn Utrechtse studenten die een uitmuntende scriptie hebben geschreven, gepubliceerd hebben in een vakblad of een daarmee gelijkstaande prestatie hebben geleverd.

Op 8 december 2016 is de Molengraaff prijs over het onderwijsjaar 2015/2016 toegekend aan Kelly van Aardenne, voor haar scriptie “De onderliggende vordering en de 403-vordering; over de mate van eenheid en verscheidenheid”.