Medewerking belastingschuldige vereist voor inzage van in beslag genomen PC (1998.48.3006)


Een ontvanger is niet bevoegd zichzelf ten behoeve van de invordering van belastingschulden inzage te verschaffen in de bestanden van een computer van een belastingschuldige die hij wegens een executoriaal beslag onder zich heeft. Wel is de belastingschuldige wettelijk verplicht de ontvanger inzage te verstrekken in de gegevens die voor de invordering van belang zijn.

De inspecteur heeft executoriaal beslag gelegd op een computer met als doel zich op de opbrengst ervan te verhalen. Door de bestanden in de computer op te vragen en te gebruiken, wendt hij de computer aan…

Verder lezen