Mediation-clausule niet nagekomen, toch ontvankelijkheid (2012.24.2004)


A en B komen overeen alle geschillen voortvloeiend uit de gesloten overeenkomst of uit de daarop voortbouwende overeenkomsten op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Mediation. In geval van onmogelijkheid een geschil op te lossen met behulp van mediation, wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag. Er ontstaat een geschil, doch er vindt geen mediation plaats. Gedaagde (B) beroept zich bij incidentele vordering op niet-ontvankelijkheid van eiser.
Volgens de rechtbank vloeit uit de mediation-…

Verder lezen
Terug naar overzicht