Meer mensen langdurig werkloos


Het aantal mensen dat een jaar of langer werkloos is, is vorig jaar verder toegenomen, tot 273.000. Vooral 45-plussers zijn langdurig werkloos en hebben gedurende langere tijd een WW- of bijstandsuitkering.

Volgens het CBS waren in 2014 gemiddeld 656.000 mensen werkloos. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van 2008, toen de werkloosheid begon toe te nemen. Ruim 40% van deze werklozen (273.000 personen) is langdurig, dat wil zeggen: langer dan een jaar, …

Verder lezen
Terug naar overzicht